THƯ MỜI ĐĂNG KÝ HỢP TÁC

 

HỢP TÁC TRÊN TINH THẦN CÙNG HỖ TRỢ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ NẠP MỰC IN CHẤT LƯỢNG, PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG LÂU DÀI, BỀN VỮNG.